Listová hnojiva HYCOL

Bihop-K+

Základní vlastnosti

Z
Obsahuje kolagenní aminokyseliny
Z
Vysoký obsah Zn
Z
Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami
Z
Regenerační a antistresový účinek

Rozsah a způsob použití: BIHOP K+ je kapalný přípravek pro foliární výživu chmele, kukuřice, slunečnice a máku, resp. plodin s deficitem zinku. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny a stopové prvky – především zinek. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích, takže doporučená je aplikace při poškození rostlin. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně, formou vodných roztoků společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci.

Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:50. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Aplikace: Chmel, 2 – 3 x v období od závěrečné fáze dlouživého růstu chmele až do začátku kvetení. Mák, těsně před květem v dávce 5 l/ha, ne s kontaktními herbicidy. Slunečnice při indikaci nedostatku zinku, v dávce 5 l/ha. Kukuřice, po vytvoření lat v dávce 5 l/ha. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje síran zinečnatý hydrát. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

Č. rozhodnutí o registraci: 3834

Obsahuje kolagenní aminokyseliny, dále Fe, Mn a Mo.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 5 %
Sušina v % min. 40 %
Hořčík jako MgO v % min. 1,5 %
Draslík jako K2O v % min. 1,5 %
Zinek jako Zn v % 1,5 %
Hodnota pH od 5,0 do 6,5
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953