Ochrana osobních údajů Podmínky užití

Ochrana osobních údajů a Podmínky užití

Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti GM CHEMIE spol. s r.o., se sídlem Komárov 140, PSČ 763 61 Napajedla, IČO: 255 46 953, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 32248 (dále jen “GM CHEMIE spol. s r.o.”), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů.

Správce osobních údajů (dále jen “správce”), GM CHEMIE spol. s r.o., postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti či nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy/objednávky.

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které poskytujete vyplněním formuláře. Konkrétně zpracováváme následující údaje.

  • Jméno a příjmení
  • E-mail

Soubory cookies se vytváří pro účely zobrazení relevantního obsahu a usnadnění procházení webových stránek.

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vyplněním formuláře pro kontaktování poskytujete osobní údaje obsažené ve formuláři, které spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho požadavku, dotazu či poptávky.

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, tedy získané v souvislosti se zasláním Vašeho požadavku, dotazu či poptávky sbíráme a ukládáme po dobu cca 12 měsíců od získání těchto údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich zcizení či úniku. Z těchto důvodů omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, které definuje zákon.

Provoz našich webových stránek je zabezpečen šifrováním HTTPS protokolem.

Vaše práva

Ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji máme následující práva:

  • právo na poskytnutí informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádání si u nás přístupu k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • právo na výmaz těchto osobních údajů,
  • právo na přenesení údajů,
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Kdykoli můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky a zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, hesla, mechanické zabezpečení atd.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním Vašeho požadavku, dotazu, poptávky či objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je společnost GM CHEMIE spol. s r.o. (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webových stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva, vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Obsah těchto webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky společnosti GM CHEMIE spol. s r.o. byly vytvořeny s důrazem na maximální přístupnost a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Zdrojový kód webu je vytvořen podle standardu HTML5 a vizuální formátování je řešeno pomocí kaskádových stylů (CSS2 a CSS3).

Na moderních prohlížečích je podporován responzivní design – obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje rozlišení obrazovky zařízení.

Technický správce

Narazíte-li na těchto stránkách na technický problém, informujte nás. Budeme se snažit případné nedostatky odstranit.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

 

ADRESA provozovny:

areál Toma a.s. – bud. 44c

765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 255 46 953

DIČ: CZ 255 46 953