Listová hnojiva HYCOL

Hycol-BMgS

Základní vlastnosti

Z
Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích
Z
Podporuje růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů

Rozsah a způsob použití: HYCOL-BMgS je kapalný přípravek pro foliární výživu kulturních rostlin jehož účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, bor, síra a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích a nahrazuje deficit boru, síry a hořčíku. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Aplikuje se především na dvouděložné rostliny. Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu 2 – 3 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách.

Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. U řepky počínaje podzimním ošetřením přes fázi DC29-35 až po začátek květu (spolu s HYCOL-K+olejnina), u slunečnice a máku – těsně před květem možno společně s HYCOL-K+olejnina, u cukrovky po zapojení porostu možno společně s HYCOL-K+obilnina, u révy vinné – po odkvětu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů.

Č. rozhodnutí o registraci: 3137

Obsahuje kolagenní aminokyseliny.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % 1,5 %
Sušina v % 40 %
Hořčík jako MgO v % 2 %
Bor jako B v % 6 %
Síra jako S v % 2 %
Hodnota pH od 6,5 do 8,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953