Listová hnojiva HYCOL

Hycol-E Ca

Základní vlastnosti

Z
Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

Rozsah a způsob použití: HYCOL-E Ca je kapalný přípravek pro rychlé dodání dusíku (N) a vápníku (Ca) ovocným dřevinám pěstovaným v organickém režimu. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík ve třech formách – amidické, amoniakální a nitrátové. Amidická forma dusíku má původ v hydrolyzovaném kolagenu. Vzniklé deriváty jsou přírodní oligopeptidy a aminokyseliny. Vápník je přítomen ve snadno přijatelné formě – navázán na koncové karboxy skupiny kolagenních aminokyselin. Přípravek se aplikuje formou 1% roztoku v dávce cca 10 l/ha. Dávku je možné upravit dle počtu a velikosti stromů. První postřik se provádí zhruba 10 dnů po odkvětu. Podmínkou úspěšné aplikace je dostatečně vyvinutá listová plocha. U jádrovin provádíme zhruba 4 až 8 postřiků za vegetaci v závislosti na místních podmínkách. U třešní a višní se postřik doporučuje zhruba 4x s intervalem 14 dnů.

U jádrovin je vhodné střídat výživu s HYCOL-E jádro a u peckovin s HYCOL-E pecka. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci propláchněte vodou. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Č. rozhodnutí o registraci: 4188

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Dusík jako N v g/l 40 g/l
Sušina v g/l 250 g/l
Vápník jako CaO v g/l 30 g/l
Hodnota pH od 6,5 do 8,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953