Listová hnojiva HYCOL

Hycol-E Olejnina

Základní vlastnosti

Z
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík
Z
Podpora růstu, vývoje a tvorby reprodukčních orgánů

Rozsah a způsob použití: HYCOL-E olejnina je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu ekologicky pěstovaných olejnin, zejména řepky. Složení a poměr jednotlivých prvků bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků.

Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu 4 – 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Termíny aplikace u řepky: jarní regenerace až obrůstání listových růžic, fáze prodlužovacího růstu a fáze butonizace až těsně před květem • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až do začátku prodlužovacího růstu, pak těsně před květem • slunečnice: od vytvoření 5 listu do počátku květu, při regenerační aplikaci možno i po odkvětu • vždy při nutnosti regenerace porostů! Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek.

Č. rozhodnutí o registraci: 3983

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 6 %
Sušina v % min. 35 %
Hořčík jako MgO v % min. 4 %
Draslík jako K2O v % min. 1 %
Železo jako Fe v % 0,04 %
Bor jako B v % 0,2 %
Mangan jako Mn v % 0,02 %
Měď jako Cu v % 0,1 %
Molybden jako Mo v % 0,005 %
Síra jako S v % min. 0,1 %
Hodnota pH od 5,5 do 7,5
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L
Obsahuje kolagenní aminokyseliny.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953