Listová hnojiva HYCOL

Hycol-K+ Obilnina

Základní vlastnosti

Z
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík
Z
Zvyšuje aktivitu chlorofylu a prodlužuje vegetační dobu

Rozsah a způsob použití: HYCOL-K+ obilnina je kapalný přípravek vyvinutý pro foliární výživu obilnin, cukrovky, brambor. Složení a poměr jednotlivých prvků bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zvyšuje aktivitu chlorofylu a prodlužuje vegetační dobu. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci.

Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu 4 – 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. • termín aplikace u obilnin je při konci odnožování až začátku sloupkování a před metáním • u cukrovky těsně před a po zapojení porostu, s fungicidy proti cerkosporele • u brambor lze 2x společně s ochranou proti plísni bramborové • vždy při nutnosti regenerace porostů! Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek.

Č. rozhodnutí o registraci: 3985

Výhodná společná aplikace s fungicidy – synergie.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 7 %
Sušina v % min. 40 %
Hořčík jako MgO v % min. 4 %
Draslík jako K2O v % min. 1 %
Zinek jako Zn v % 0,2 %
Železo jako Fe v % 0,04 %
Bor jako B v % 0,05 %
Mangan jako Mn v % 0,1 %
Měď jako Cu v % 0,05 %
Molybden jako Mo v % 0,001 %
Síra jako S v % min. 0,1 %
Hodnota pH od 5,5 do 7,5
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L
Obsahuje kolagenní aminokyseliny.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953