Listová hnojiva HYCOL

Hycol-K+ Zelenina

Základní vlastnosti

Z
Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami
Z
Regenerační a antistresový účinek

Rozsah a způsob použití: Hycol K+ zelenina je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu zeleniny a okrasných dřevin. Složení a poměr stopových prvků, draslíku a hořčíku bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na stopové prvky. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, draslík a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích, velmi vhodná je aplikace při poškození porostů. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se ve formě 0,3% roztoku (30 ml Hycol-K+zelenina do 10 l vody v postřikovači).

Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 2-3 týdnech. Výhodná je společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin – nejlépe s fungicidy. Aplikaci provádějte v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Doporučená jednorázová dávka hnojiva je 3 l/ha, doba první aplikace závisí na velikosti listové plochy. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: Min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

Č. rozhodnutí o registraci: 3883

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 6 %
Sušina v % min. 40 %
Hořčík jako MgO v % min. 4 %
Draslík jako K2O v % min. 1 %
Zinek jako Zn v % 0,2 %
Železo jako Fe v % 0,1 %
Bor jako B v % 0,02 %
Mangan jako Mn v % 0,15 %
Měď jako Cu v % 0,02 %
Molybden jako Mo v % 0,005 %
Hodnota pH od 5,5 do 7,5
Velikost balení v L 0,5 a 5 L
Obsahuje kolagenní aminokyseliny.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953