Listová hnojiva HYCOL

Hycol-MgN

Základní vlastnosti

Z
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití: HYCOL-MgN je kapalný přípravek pro rychlé dodání dusíku (N) a hořčíku (Mg) rostlinám. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík ve třech formách – amidické, amoniakální a nitrátové. Amidická forma dusíku má původ v hydrolyzovaném kolagenu. Vzniklé deriváty jsou přírodní oligopeptidy a aminokyseliny. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Přípravek se aplikuje formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 3-5 l/ha formou 1% roztoku ve vodě (1 l hnojiva do 100 l vody).

Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 -30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 4177

Obsahuje bor (B), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), zinek (Zn)
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Dusík jako N v % hm. 9 %
Sušina v % hm. 40 %
Hořčík jako MgO v % hm. 7 %
Hodnota pH od 5,5 do 7,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953