Listová hnojiva HYCOL

Hycol-NPK

Základní vlastnosti

Z
Roztok makroprvků s kolagenním hydrolyzátem, dusík v aminokyselinách
Z
Listové a zálivkové hnojivo s fosforem a draslíkem na bázi aminokyselin
Z
Aktivace výživy pro růst rostlin ve fázi tvorby květu a plodu

Rozsah a způsob použití: HYCOL-NPK je kapalný přípravek pro výživu kulturních rostlin, jehož účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny a makroprvky fosfor a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích a dodává rostlinám fosfor a draslík. Aplikuje se především formou zálivky, případně hnojením na list na dobře vyvinuté rostliny. Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu na zálivku 1l/100m2 ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Při postřiku na list je dávka 2 l/ha (20 ml/100m2) formou roztoku ve vodě (20 ml v 10l vody).

Hnojení je možné opakovat po 3 týdnech. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci propláchněte vodou. HYCOL-NPK, jako jediný z řady hnojiv HYCOL nelze mísit s většinou ostatních kapalných hnojiv a s pesticidy, neboť dochází ke vzniku sraženiny. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 3815

Obsahuje kolagenní aminokyseliny, dále B, Mn a Mo.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 1,5 %
Sušina v % min. 35 %
Fosfor jako P2O5 v % min. 10 %
Draslík jako K2O v % min. 9 %
Hodnota pH od 6,0 do 7,5
Balení v L 0,5 a 5 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 50, olovo 15, rtuť 10, arsen 10, chrom 150.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953