Listová hnojiva HYCOL

Hycol-Peckovina

Základní vlastnosti

Z
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití: HYCOL-peckovina je kapalný přípravek vyvinutý pro listovou výživu třešní a višní. Stopové prvky jsou v něm vázány na koncové skupiny původem přírodních aminokyselin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje hořčík a draslík. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 5 l/ha formou 0,5 – 1 % roztoku ve vodě (max. 1 l přípravku do 100 l vody). První postřik se provádí po vyvinutí dostatečně velké listové plochy. Přibližně od poloviny května do konce července ve dvou až třech opakováních v závislosti na vývoji vegetace a ranosti odrůdy. Při indikaci nedostatku vápníku je možná střídavá aplikace tohoto přípravku s přípravkem HYCOL-E Ca střídavě po 14 až 20 dnech. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů.

Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. V případě aplikace přípravku na stromy v běžné produkci je možnost tank mixu s pesticidy. To je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Č. rozhodnutí o registraci: 4297

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík v původním vzorku jako N v % min. 4 %
Sušina v % min. 35 %
Draslík jako K2O v % min. 1.5 %
Hořčík jako MgO v % hm. 0,2 %
Železo jako Fe v % 0,05 %
Bor jako B v % 0,1 %
Mangan jako Mn v % 0,1 %
Hodnota pH od 5,0 do 7,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L
Obsahuje kolagenní aminokyseliny.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953