Listová hnojiva HYCOL

Hycol-S

Základní vlastnosti

Z
Řeší problematiku deficitu síry
Z
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití: HYCOL-S je kapalný pomocný rostlinný přípravek pro rychlé odstranění deficitu síry (S) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje dusík v amonné a amidické formě. Přípravek se aplikuje na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 2 l/ha formou 1% roztoku ve vodě (1 l hnojiva do 100 l vody). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou.

Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30 °C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů.

Č. rozhodnutí o registraci: 5114

 
Chemické fyzikální vlastnosti produktu: Hodnota v g/l Hodnota v % hm.
Celkový dusík jako N 100 g/l 9 %
Síra jako S 120 g/l 10 %
Hodnota pH od 5,5 do 7,5
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953