Listová hnojiva HYCOL

Hycolát

Základní vlastnosti

Z
Přírodní oligopeptidy a aminokyseliny
Z
Rychle přijatelný amidický dusík
Z
Regenerační a antistresový účinek

Rozsah a způsob použití: HYCOLÁT je kapalný přípravek pro rychlé dodání dusíku (N) rostlinám. Primárně byl vyvinutý pro ošetření vinic. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík především v amidické formě. Amidický dusík pochází z hydrolyzovaného kolagenu. Vzniklé deriváty kolagenu jsou přírodní oligopeptidy a aminokyseliny, které příznivě ovlivňují řadu biochemických reakcí rostlin, podporují jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Tím zvyšují odolnost rostlin proti abiotickému stresu a vlivu nepříznivých podmínek. Nepřímo tak způsobují schopnost rostlin vypořádat se s vnějšími negativními faktory v průběhu vegetace, ať už se jedná o nedostatek vláhy, zvýšené teploty či některé druhy chorob (botrytida, oidium, perenospora), což snižuje případně zcela eliminuje nutnost použití fungicidů. Tyto pozitivní efekty byly pozorovány při testování na révě vinné v průběhu několika let.

Indikace, termíny ošetření a dávkování:

Přípravek se aplikuje formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 5 l/ha formou 1-3 % roztoku ve vodě (1-3 l hnojiva do 100 l vody). Doporučuje se opakovat postřik nejméně 3x za vegetaci. Maximálního efektu u révy vinné je dosahováno při 6-ti opakování.

Č. rozhodnutí o registraci: 5482

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík jako N v % min. 5 %
Hodnota pH 8,0 – 10,0
Hustota v g/m³ 1,15 – 1,25
Obsahuje kolagenní hydrolyzát – aminokyseliny.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity platné v ČR.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953