Listová hnojiva HYCOL

HYCOL

LISTOVÁ HNOJIVA

Základní vlastnosti

Z
Obsahuje kolagenní aminokyseliny
Z
Vysoký obsah Zn
Z
Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami
Z
Regenerační a antistresový účinek

Naše hnojiva HYCOL

HOBBY PĚSTITELÉ

Všechna tato hnojiva splňují podmínky použití v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

PROFESNÍ PĚSTITELÉ

Všechna tato hnojiva splňují podmínky použití v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Proč používat listová hnojiva HYCOL

Přiměřené množství stopových živin je nepostradatelnou podmínkou pro růst a vývoj rostlin. Jedná se o skupinu přechodných kovů, které jsou v nadměrném množství pro rostlinu toxické. Proto je vnitřní koncentrace stopových živin pod velmi přísnou metabolickou kontrolou. Hlavním zdrojem stopových živin pro rostlinu je příjem z půdy. Za nepříznivých půdních a klimatických podmínek (nízká zásoba, nevhodné pH, příliš pevná vazba na půdní částice, sucho atd.) dochází k trvalému nedostatku stopových živin. Navíc jsou stopové prvky jen velmi málo pohyblivé ve floému a proto nemohou být remobilizovány ze stárnoucích listů.

Jediným způsobem, jak poskytnout chybějící stopové živiny během vegetace je použití vhodných listových hnojiv. Řada hnojiv HYCOL-K+ a HYCOL-E, upravená na základě současných poznatků fyziologie výživy rostlin a rozborů půd, má několik předností:

Z

Obsah stopových živin a hořčíku v hnojivu při doporučené dávce pokryje aktuální (jednorázovou) potřebu pěstovaných plodin

Z

Vzájemný poměr živin odpovídá půdním podmínkám České republiky (resp. Střední Evropy)

Z

Aplikované živiny jsou rychle přijímány z roztoku, který není toxický (netvoří nekrózy, „nepálí“) ani při ředění 1 : 10

Z

Získané výsledky ukazují, že komplexní sloučeniny stopových živin s aminokyselinami a oligopeptidy jsou v rostlině snadněji transportovány a tedy i opakovaně využity

Z

Esenciální aminokyseliny jsou přímo využity bez mezitransformace

Z

Přípravky HYCOL mají prokazatelné regenerační a antistresové účinky

Z

Přirozené smáčecí vlastnosti maximalizují příjem živin a zároveň pomáhají při společné aplikaci fungicidů

Z

Za nepříznivých vnějších podmínek zpomalují předčasné stárnutí listové plochy

Z

Výnosový a kvalitativní efekt vysoce převyšuje náklady na ošetření

Z

Přípravky HYCOL-K+ a HYCOL-E nezatěžují životní prostředí

Naši spokojení zákazníci

Kontaktujte nás pro poptávku

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

 

ADRESA provozovny:

Areál DEZA Organik – budova 104

tř. T. Bati, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 255 46 953

DIČ: CZ 255 46 953